Usługi

Rejestracja


Nagrania muzyków solistów. Nagrania wokalistów. Nagrania lektorskie.

Edycja


Edycja plików midi i audio. Wyrównywanie śladów. Odszumianie i restoracja. 

Miks


Miks utwórów audio, EQ, dynamika, efekty przestrzenne.

Mastering


Dostosowanie utworu do wymaganych standardów/nośników.

Kompozycja i Aranż


Komponowanie utworów, aranżacje.

Sample/Pętle/Instrumenty


Kreacja sampli i pętli. Dogrywanie ścieżek instrumentów.

Podkłady dźwiękowe/tła


Podkłady dźwiękowe dla filmu, reklamy, gier komputerowych.

Postprodukcja


Postprodukcja. Udźwiękowianie. Synchronizacja.

Komentarze są wyłączone.